Ponència: Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Dia:
Dilluns, 26 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-00999/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01000/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01001/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01002/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica (Tram. 353-01003/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Substanciació.