Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Dia:
Dilluns, 2 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d'antropologia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00929/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Maria Eugènia Gay Rosell, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00913/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Cristina Díaz-Malnero Fernández, presidenta de la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00916/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.