Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Dia:
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Laia Serra, advocada i experta en violències masclistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00910/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Dones Juristes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00907/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Carla Vall i Duran, llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, especialista en dret penal i assessora en polítiques públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00909/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Montse Pineda, coordinadora d'Incidència Política de l'associació Creació Positiva i vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00956/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Natalia Massé Minchero, responsable del programa per a les dones de la Fundació Apip-Acam, Associació per a la Promoció i la Inserció Professional i Associació Cívica d'Ajuda Mútua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00948/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Beatriu Masià, representant de l'associació Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00950/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Tània Verge, doctora en Ciències Polítiques i professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 353-00933/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.