Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Dia:
Dimecres, 30 de setembre de 2020
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Ponència

  • 2

    Nomenament de la relatora

Nota: En acabar la sessió de la Comissió d'Afers Institucionals