Comissió de l'Emergència Climàtica

Dia:
Divendres, 13 de novembre de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Montserrat Termes, presidenta del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de l'Emergència Climàtica (Tram. 357-00972/12)

  Comissió de l'Emergència Climàtica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Javier Martin-Vide, coordinador del Tercer Informe de Canvi Climàtic de Catalunya, davant la Comissió de l'Emergència Climàtica (Tram. 357-00974/12)

  Comissió de l'Emergència Climàtica

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Manola Brunet India, presidenta de la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial, davant la Comissió de l'Emergència Climàtica (Tram. 357-00975/12)

  Comissió de l'Emergència Climàtica

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Tomàs Molina i Bosch, meteoròleg i físic davant la Comissió de l'Emergència Climàtica (Tram. 357-00973/12)

  Comissió de l'Emergència Climàtica

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació d'Extinction Rebellion Catalunya davant la Comissió de l'Emergència Climàtica (Tram. 357-00976/12)

  Comissió de l'Emergència Climàtica

  Compareixença.