Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

Dia:
Divendres, 13 de novembre de 2020
Hora:
12:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat. (Tram. 394-00017/12)

    Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

    Debat i votació de la proposta.