Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Divendres, 13 de novembre de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00982/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Montse Pineda, vicepresidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00984/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de José Augusto García, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00985/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.