Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Divendres, 2 d'octubre de 2020
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00789/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00790/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

 • 3

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques (Tram. 394-00014/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Debat de la proposta.

Nota: Si s'escau, la presidenta proposarà la votació Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques