Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Divendres, 17 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00814/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00815/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00816/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00817/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00818/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques perquè informi sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00819/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Republicà; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00785/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis davant la Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 357-00786/12)

  Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

  Compareixença.

Nota: La presidenta proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar les compareixences relatives als punts 1 i 2 de l'ordre del dia.