Comissió d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques

Dia:
Dimarts, 7 de juliol de 2020
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió (Tram. 406-00006/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Obertura del Pla de treball