Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dilluns, 9 de novembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de María José Carcelén Romero, coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00167/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença en comissió de María José Alarcón Vicente, representant d'Afectados BB Serveis, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00169/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença en comissió de Roberto Martínez Clemente, representant d'Afectados BB Serveis, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00168/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.