Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dilluns, 28 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Martí Masferrer, exdirector de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 357-00857/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Gràcia, president de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 357-00813/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del president de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 357-00828/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 4

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  • 4.1

   Compareixença de Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00136/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.2

   Compareixença d'Aina Plaza Tesias, directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00137/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.3

   Compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00149/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.4

   Compareixença de Roser Fernández, representant de La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00151/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.5

   Compareixença de Manel Ferré, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00152/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.6

   Compareixença de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00157/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.7

   Compareixença de Montserrat Falguera Julià, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00158/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.8

   Compareixença de Josep M. Vidal Vidal, president de SUMAR - Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00159/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.9

   Compareixença de Josep Maria Via Redons, representant d'Edat i Vida, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00162/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.10

   Compareixença de Jesús Cubero Herranz, secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per la Dependència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00165/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.11

   Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00166/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 4.12

   Compareixença de María José Carcelén Romero, coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00167/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

 • 5

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 394-00013/12)

  Fixació del calendari.