Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dilluns, 14 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per Viure, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 357-00876/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença en comissió d'Assumpció Ros, vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 357-00817/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 357-00877/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora general d'Edad&Vida, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 357-00879/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Compareixença.

 • 5

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  • 5.1

   Compareixença de Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00136/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.2

   Compareixença d'Aina Plaza Tesias, directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00137/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.3

   Compareixença de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00149/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.4

   Compareixença de Roser Fernández, representant de La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00151/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.5

   Compareixença de Manel Ferré, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00152/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.6

   Compareixença de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00157/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.7

   Compareixença de Montserrat Falguera Julià, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00158/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.8

   Compareixença de Josep M. Vidal Vidal, president de SUMAR - Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00159/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.9

   Compareixença de Josep Maria Via Redons, representant d'Edat i Vida, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00162/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.10

   Compareixença en comissió d'Andrés Rueda, president de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00164/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.11

   Compareixença de Jesús Cubero Herranz, secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per la Dependència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00165/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.12

   Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00166/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

  • 5.13

   Compareixença de María José Carcelén Romero, coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 365-00167/12)

   Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

 • 6

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 394-00013/12)

  Fixació del calendari.