Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Hora:
13:50h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 394-00013/12)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

  Modificació de la qualitat (canviar de testimoni a expert) en què han de comparèixer alguns dels compareixents ja aprovats.

 • 2

  Compareixença en comissió de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per Viure, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00155/12)

  Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

 • 3

  Compareixença en comissió de Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00156/12)

  Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

 • 4

  Compareixença en comissió d'Estanis Vayreda Puigvert, director general de SUMAR - Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00160/12)

  Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.

 • 5

  Compareixença en comissió de Maria José Abraham, directora general d'Edad&Vida, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències de la Gent Gran (Tram. 365-00163/12)

  Proposta de tramitació com a compareixença ordinària.