Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran

Dia:
Dimarts, 7 de juliol de 2020
Hora:
12:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent Gran (Tram. 407-00008/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Obertura Pla de treball.