Ponència: Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Dia:
Divendres, 6 de març de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència.

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Tram. 200-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració de l'informe de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 526, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 537, 9; esmenes presentades: BOPC, 559, 3)