Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Dia:
Dimecres, 6 de maig de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (Tram. 394-00012/12)

    Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

    Debat de la proposta.

  • 2

    Programació dels treballs de la Comissió