Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Dia:
Dimarts, 10 de març de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica (Tram. 394-00012/12)

    Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

    Debat de la proposta.

  • 2

    Altres qüestions