Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Dia:
Dimecres, 4 de març de 2020
Hora:
13:30h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Comissió. (Tram. 406-00005/12)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Obertura del pla de treball