Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Dia:
Dimarts, 3 de març de 2020
Hora:
14:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00676/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Ignasi Velasco, director i coordinador de la Fundació Privada Catalana per a l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00673/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00691/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Joan Anton Camuñas Feijoo, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00696/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Rafel Niubò i Baqué, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 353-00695/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.