Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius

Dia:
Dijous, 30 de juny de 2022
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 3b

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius (Tram. 413-00001/13)

  Mesa del Parlament

  Constitució de IDSR

 • 2

  Elecció del coordinador o coordinadora de l'Intergrup

 • 3

  Periodicitat sessions de treball