Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Dilluns, 16 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la fundació Organisme Benèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00611/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Promoció i Benestar Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00612/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Proposta decaïment