Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 12 de juny de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00534/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Comissió Interdepartamental per a l'Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00535/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Carmen Redondo, educadora en centres residencials d'acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00544/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència del responsable de les polítiques d'infància del Comitè de Catalunya de l'UNICEF amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00523/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Noemí Pereda Beltran, professora de Victimologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00543/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00539/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Trasllat a aportació per escrit