Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 5 de juny de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Carme Guil, jutgessa de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00545/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l'Àrea de Reparació i d'Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00536/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de Save the Children a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00522/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Irene Álvarez, advocada, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00547/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert en infància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00548/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, exdiputada i exportaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00541/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.