Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 28 de febrer de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00561/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Chrysallis, Associació de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00563/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d'incidència política de l'associació Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00564/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Dincat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00549/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la cooperativa Aema amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00550/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la fundació Ampans amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00551/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00552/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.