Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 14 de febrer de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del cap de la Unitat de Menors del Cos de Mossos d'Esquadra amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00526/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00527/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Vicki Bernadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00529/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Fasi amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00533/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Asociación para la Sanación y la Prevención del Abuso Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00530/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Busquets amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00532/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Trasllat a aportació per escrit.

 • 7

  Compareixença en ponència de Maria Truñó, exdirectora de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00546/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Trasllat a aportació per escrit.