Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Dimarts, 26 de novembre de 2019
Hora:
13:15h
Lloc:
Sala 9

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la ponència i elecció de la ponent relatora o el ponent relator.

  • 2

    Organització dels treballs de la ponència, establir calendari, agrupació i seqüència de les compareixences.