Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Dia:
Dijous, 10 d'octubre de 2019
Hora:
18:00h En acabar la sessió plenària de la tarda
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució del grup de treball. (Tram. 409-00002/12)

  • 2

    Nomenament del relator o de la relatora

  • 3

    Planificació dels treballs i establiment del calendari de reunions.