Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 21 de setembre de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Establiment del calendari de reunions de la ponència

  • 2

    Elaboració de l'Informe.