Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 2 de març de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00493/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00464/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00488/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00481/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Trasllat a aportació escrita

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de Movimiento contra la Intolerancia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00471/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Trasllat a aportació escrita