Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 20 de gener de 2020
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació d'Arrels amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00467/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de Sicar Adoratrius amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00469/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Assís Centre d'Acollida amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00480/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Creu Roja Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00494/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00491/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00500/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.