Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 16 de desembre de 2019
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Laia Serra, membre de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, de Dones Juristes i de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00456/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00457/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Berta Güell Torrent, investigadora postdoctoral en el CER-Migracions, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00479/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Aida Guillén Lanzarote, directora dels Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00476/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Manuel Mallo Gómez, director dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00477/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Rosa Negre, sotsinspectora dels Mossos d'Esquadra i representant del projecte Steps, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00501/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.