Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 9 de desembre de 2019
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Secretària de la Dona i Cohesió Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00466/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Dones No Estàndards amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00474/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma Cedaw Ombra amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00475/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Ca la Dona amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00482/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00481/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00488/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència de Maria Olivella Quintana, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00478/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Acord de trasllat a aportació per escrit.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00484/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Acord de trasllat a aportació per escrit.

 • 9

  Establiment calendari de reunions per al proper període de sessions.