Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dilluns, 25 de novembre de 2019
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00460/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00487/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00489/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de Dincat Federació amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00490/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació d'Ailmed amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00470/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00485/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Oficina de Vida Independent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 353-00495/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.