Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Dia:
Dijous, 24 d'octubre de 2019
Hora:
14:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la ponència i elecció de la ponent relatora o el ponent relator.

  • 2

    Organització dels treballs de la ponència, establir calendari, agrupació i seqüència de les compareixences.