Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Dia:
Dijous, 31 d'octubre de 2019
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del Departament d'Odontoestomatologia de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00448/12)

    Comissió de Salut

    Substanciació.