Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Dia:
Dijous, 3 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Laura Pérez Lacueva, advocada de la Plataforma d'Afectats d'Idental, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00450/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Josep Maria Sabaté, economista i exdirector del Servei Català de la Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00434/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00453/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Ramiro Solé i Llort, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00437/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Carles Muñiz, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00445/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'Elías Casals, doctor en odontologia i ex-secretari general del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00438/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00455/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Miguel Hernández Juyol, odontopediatre, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00439/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència de María Luisa Tobella, odontòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00446/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència de José López López, en representació de l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00447/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.