Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Dia:
Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00424/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00425/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00426/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00427/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Josep Montero i Pelegrí, president del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00431/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Montserrat Conill, presidenta de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00442/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00428/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00429/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00430/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en ponència d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00435/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00441/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00449/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.