Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Dia:
Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 6

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00443/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Lucía Artazcoz, en representació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00454/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00432/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00433/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de la patronal de clíniques dentals de Pimec amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 353-00451/12)

  Comissió de Salut

  Substanciació.