Convocatòria

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Dia:
Dijous, 4 de juliol de 2019
Hora:
11:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Ponència.

  • 2

    Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 202-00040/12)

    Nomenament del ponent relator.

    (Text presentat: BOPC, 244, 49)