Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Affinity amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00403/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Aïda Gascón, en representació d'Anima Naturalis, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00406/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Carla Vall, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00410/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Jordi Pascuet Salvans, psicòleg clínic i ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00419/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Jaume Guillén, ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00421/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.