Convocatòria

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Dia:
Dijous, 4 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00394/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Marisa Fernández, advocada i membre de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00408/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Beatriu Masià, presidenta de la cooperativa Tamaia - Viure sense Violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00398/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00409/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Rosa Garriga, directora de la Fundació Assistència i Gestió Integral, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00411/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Gemma Altell, psicòloga social, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00414/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00413/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència de Núria Querol, representant del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 353-00417/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.