Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Dia:
Dijous, 13 de juny de 2019
Hora:
14:40h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Constitució de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 231, 71)

 • 2

  Nomenament del ponent relator

 • 3

  Criteris de funcionament de la ponència