Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Dia:
Divendres, 28 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Jorge Guillén, en representació de l'Institut de Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00388/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00390/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00387/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00391/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Sector del Mar de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 353-00392/12)

  Comissió de Territori

  Substanciació.