Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Dia:
Divendres, 14 de juny de 2019
Hora:
14:00h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Ponència.

  • 2

    Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 202-00055/12)

    Nomenament del ponent relator.

    (Text presentat: BOPC, 297, 19)