Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dimarts, 30 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00360/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00366/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Martí Boada i Juncà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00376/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Jordi Sargatal Vicens, ornitòleg i naturalista, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00377/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Centre de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00367/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Josep Maria Mallarach, consultor ambiental, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00385/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.