Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dilluns, 29 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00365/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Joan Real, director de l'Equip de Biologia de la Conservació de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00378/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Joandomènec Ros i Aragonès, catedràtic de la Universitat de Barcelona i president del Consell de Protecció de la Natura, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00381/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Francesc Xavier Sans Serra, director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00386/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Martí Boada i Juncà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00376/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.