Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dimarts, 23 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00371/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Xarxa per a la Conservació de la Natura amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00372/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Catalunya - La Pedrera amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00373/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00374/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00375/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Josep Germain, en representació de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00382/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.