Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dimarts, 25 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00354/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00355/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers de Forests a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00356/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00357/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00358/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.