Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Dia:
Dimarts, 11 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00361/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00362/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00363/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació dels presidents dels parcs naturals amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00369/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Marià Martí Viudes, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència de Patrimoni Natural (Tram. 353-00370/12)

  Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Substanciació.